ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบการวาดหมายเลขทุกวัน
ผลวันนี้
Friday, 19 July 2024
ช่วงเวลา: #1961
รางวัลที่หนึ่ง
9
5
6
3
รางวัลที่สอง
0
7
9
6
รางวัลที่สาม
7
0
9
4
รางวัลพิเศษ
1356
2261
3061
4746
1019
9979
6664
7598
9451
7230
รางวัลชมเชย
2026
7628
7486
3560
2249
8387
8495
6369
3850
4892
ผลวันนี้
Thursday, 18 July 2024
ช่วงเวลา: #1960
รางวัลที่หนึ่ง
3
2
1
4
รางวัลที่สอง
1
0
3
7
รางวัลที่สาม
0
3
6
5
รางวัลพิเศษ
8462
5319
8605
3918
9174
2384
4124
4262
7342
6615
รางวัลชมเชย
2206
2142
3265
5400
6251
5232
5852
4777
0832
9843
ผลวันนี้
Wednesday, 17 July 2024
ช่วงเวลา: #1959
รางวัลที่หนึ่ง
2
6
6
3
รางวัลที่สอง
5
9
8
4
รางวัลที่สาม
2
5
6
0
รางวัลพิเศษ
2012
9993
4337
8179
4845
7572
4576
0472
4844
7471
รางวัลชมเชย
7195
3657
4032
5040
5275
6480
2240
6224
4107
7542
ผลวันนี้
Tuesday, 16 July 2024
ช่วงเวลา: #1958
รางวัลที่หนึ่ง
9
1
0
1
รางวัลที่สอง
6
3
9
4
รางวัลที่สาม
7
4
6
2
รางวัลพิเศษ
9797
3707
1098
7943
2067
9736
0387
8597
2945
6538
รางวัลชมเชย
5262
1164
1321
0671
9688
2854
8004
5430
7939
0932
ผลวันนี้
Monday, 15 July 2024
ช่วงเวลา: #1957
รางวัลที่หนึ่ง
7
4
1
8
รางวัลที่สอง
8
3
2
4
รางวัลที่สาม
9
2
5
6
รางวัลพิเศษ
5166
8457
6074
0550
9233
7346
4503
7623
8806
3530
รางวัลชมเชย
6046
5965
2099
4368
9626
2400
3076
6162
2198
0542
ผลวันนี้
Sunday, 14 July 2024
ช่วงเวลา: #1956
รางวัลที่หนึ่ง
9
8
3
2
รางวัลที่สอง
6
9
8
1
รางวัลที่สาม
5
3
1
0
รางวัลพิเศษ
8707
8617
8508
7956
0412
9986
9654
9668
3652
3691
รางวัลชมเชย
2900
8569
9819
7957
6026
7850
5038
7200
2011
5705
ผลวันนี้
Saturday, 13 July 2024
ช่วงเวลา: #1955
รางวัลที่หนึ่ง
9
8
8
6
รางวัลที่สอง
3
7
0
1
รางวัลที่สาม
0
7
4
9
รางวัลพิเศษ
9029
6290
2967
3505
6702
8561
2633
4723
8524
7240
รางวัลชมเชย
1075
6702
4053
5158
8812
5464
9987
1373
4581
3847
ผลวันนี้
Friday, 12 July 2024
ช่วงเวลา: #1954
รางวัลที่หนึ่ง
4
8
0
3
รางวัลที่สอง
0
3
8
7
รางวัลที่สาม
3
9
8
1
รางวัลพิเศษ
1907
7771
1465
5661
7530
9909
2965
8579
5772
4446
รางวัลชมเชย
9115
7864
3052
9522
4983
5530
3038
5744
8606
4618
ผลวันนี้
Thursday, 11 July 2024
ช่วงเวลา: #1953
รางวัลที่หนึ่ง
7
5
2
0
รางวัลที่สอง
5
4
9
2
รางวัลที่สาม
1
8
4
6
รางวัลพิเศษ
2118
6734
6672
9772
9842
5113
5756
6028
1477
1028
รางวัลชมเชย
7917
7997
8304
4279
0256
3854
2214
3431
3581
4793